Betalingsvoorwaarden

Indien u bij de Merudi Praktijk een afspraak hebt gemaakt, gelden de onderstaande voorwaarden.

Betaling geschiedt bij voorkeur via de door ons verstuurde factuur. De betalingstermijn is 14 dagen vanaf het moment van de afspraak. De betaling dient voor het verstrijken van de termijn te zijn overgemaakt op Rabobank NL30 RABO 0138 1220 83 (13.81.22.083) ten name van Merudi te Utrecht. Indien deze termijn wordt overschreden zullen wij u een herinnering sturen waarop €7,50 extra administratiekosten worden berekend.

Bij verhindering dient u 2 werkdagen voor de afspraak (maandag t/m vrijdag) via het contactformulier of per email uw afspraak te annulen dan wel te verzetten. Wanneer de klant zich niet houdt aan deze afspraak is Merudi Praktijk gerechtigd om de kosten ter grootte van de gemaakte afspraak in rekening te brengen.

Bij het niet betalen van de rekening is Merudi Praktijk gerechtigd om de vordering uit handen te geven aan een incassobureau of deurwaarder en de gemaakte kosten te verhalen op de client. Tevens zal wettelijk verzuimrente van 1.5% in werking treden.

Wij werken met een geautomatiseerd betalingsysteem dat de factuur via e-mail in PDF formaat verstuurd. Indien u liever een papieren exemplaar ontvangt, laat dit dan weten voor de sessie, zodat wij deze voor u kunnen uitprinten en meegeven. Dit betekend ook dat een factuur enkel via overschrijving kan worden betaald. U kunt bij ons dus niet pinnen of contant afrekenen.