Algemene voorwaarden

Indien u bij de Merudi praktijk een afspraak hebt gemaakt, gelden de onderstaande voorwaarden.

Aansprakelijkheid

Merudi praktijk kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen. 

Privacy

De door de klant afgegeven /ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor intern gebruik, nieuwsbrieven of om resultaten van behandeling in kaart te brengen.

Uw persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming.

Uw gegevens zullen door Merudi praktijk worden verwijderd uit het bestand indien u daar opdracht voor geeft. Dit laatste dient u schriftelijk of per e-mail te doen.

Website

De informatie op de website is zorgvuldig gecontroleerd. Echter kan het voorkomen dat er niet opzettelijk, onjuistheden op de website staan vermeld. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website. Mocht u een onjuistheid vinden dan stellen wij het op prijs als u ons hiervan op de hoogte stelt. Wij zullen dit dan zo snel mogelijk aanpassen.