Neurologisch Linguïstisch Programmeren

NLP gaat er vanuit dat de mens in staat is om echt te genieten van het leven. Als de mens dit niet meer kan, is hem iets overkomen waardoor hij dat heeft afgeleerd. NLP, als veranderings model, leert u aan de slag te gaan met uw vijf zintuigen, gedachten, en gevoelens. Het levert de gereedschappen die de volgorde en intentie waarop u ervaringen uit uw geheugen ophaalt of ervaart, kan veranderen. Hierdoor kunt u structureel, anders tegen dingen aankijken.

Het gaat bij NLP niet om de inhoud van het geheugen, maar om de werking ervan en hoe de ervaringen in het leven tot nu toe, de kwaliteit van uw leven beïnvloeden. Het leert hoe u daar zelf verandering in kan aanbrengen.

In de Merudi praktijk gebruiken we NLP als een techniek, die bewustzijn geeft op uw eigen patronen. Het geeft inzicht in deze patronen en helpt ze te doorbreken, wanneer ze u niet meer dienen.